Odcienie Zieleni

„Odcienie zieleni” to podcast o interdyscyplinarnej architekturze krajobrazu, która łączy wiele wątków i zagadnień oraz służy tworzeniu otoczenia wspierającego dobrostan.

„Betonoza” panująca w polskich miastach, zmiany w ustawie o ochronie przyrody od 2017 roku, postępujące zmiany klimatu oraz doświadczenia pandemii zmieniają ludzką świadomość. Ekologiczne hasła, które jeszcze kilka lat temu były charakteryzowane jako typowe dla radykalnych ekologów, dziś są szeroko dyskutowane. Powyższe zjawiska prawdopodobnie zapoczątkowały dużą zmianę społeczną i kulturową, której efekty będziemy obserwować w najbliższych latach. Coraz więcej mówi się o walorach prozdrowotnych kontaktu z naturą, a  projektowanie proekologiczne, dospołeczne i uniwersalne stopniowo staje się normą. Tematy związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej budzą wiele emocji i coraz częściej aktywizują lokalne społeczności.

To dobry czas na rozmowę o architekturze krajobrazu.

Podcast ruszył dzięki udziałowi w programie Otwarty IKM oraz życzliwemu zaangażowaniu i profesjonalnemu wsparciu osób, który ten program prowadzą, a także innych osób, które wspierają nas w realizacji tego projektu – za co ogromnie dziękujemy!

Chcesz posłuchać? Zapraszamy!

Znajdzesz nas na >>> You Tube

Podcast prowadzą:

Joanna Paniec – architektka krajobrazu, animatorka kultury. Ukończyła Architekturę Krajobrazu SGGW w Warszawie. Od kilkunastu lat zawodowo projektuje przestrzeń i zieleń miejską oraz ogrody prywatne, edukuje, prowadzi warsztaty, angażuje się w projekty społeczne i innowacyjne. W latach 2015-2020 ogrodnik miejska w Gdańsku, a następnie główny specjalista ds. zielonej marki miasta w Biurze Prezydenta, Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Aktualnie rozwija projekt slowgarden.design, który promuje koncepcję kształtowania otoczenia w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, doświadczeniu i współczesnych możliwościach technologicznych.

www.slowgarden.design @slowgarden.design

Maja Skibińska – projektantka, badaczka i edukatorka. Architektka krajobrazu z 17-letnim doświadczeniem pracy przy wielobranżowych projektach oraz interdyscyplinarnych procesach partycypacyjnych dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej. Autorka i współautorka ponad 60 projektów, w tym parków, skwerów i terenów rekreacyjnych. Przez 12 lat pracy zawodowej związana z Architekturą Krajobrazu SGGW w Warszawie. Laureatka konkursu „Dyplomy dla Warszawy” za pracę doktorską dotyczącą meblowania miasta. W swojej pracy eksploruje zagadnienia projektowania partycypacyjnego, uniwersalnego i proekologicznego (BZI/ NBS) oraz równouprawnienia w urbanistyce.

www.szelestpracownia.pl @szelest.pracownia